Frågor och svar om Kulturskolan

När kan jag börja?

6 år

Dans

Årskurs 2

Bleckblåsinstrument (trumpet, trombon, valthorn, baryton), stråkinstrument (fiol, cello), träblåsintrument (tvärlöjt, saxofon, klarinett, blockflöjt)

Årskurs 3

Trummor/slagverk, gitarr, piano

Årskurs 5

Film, studio, elgitarr

Årskurs 6

Sång

När kan jag anmäla mig?

Inför varje termin släpps vår kurskatalog där du kan se våra lediga platser. 

Var och hur sker undervisningen?

Undervisningen i instrument bedrivs oftast i enskilda lektioner om 20 minuter. I möjligaste mån försöker vi bedriva undervisningen på den skola eleven går. Är det bara några få elever på ett instrument kan vi av ekonomiska skäl inte skicka en lärare. Eleven erbjuds då undervisningen på annan skola efter skoltid, oftast i musikhuset på Oscarsgymnasiet, eller på annat instrument. Redan under första terminen försöker vi spela i orkester/ensemble.

Måste jag köpa instrument?

För att spela på Kulturskolan måste eleven ha tillgång till instrument i hemmet för att öva. Instrument kan hyras eller köpas i musikaffärer. Kulturskolan har ett begränsat antal blåsinstrument att hyra ut under max 1 år till en avgift av 250 kronor per termin. Stråkinstrument finns att hyra i små storlekar utan tidsbegränsning. Vill du istället köpa instrument, rådgör med läraren innan köpet för att få ett lämpligt instrument.

Vad kostar det att spela på Kulturskolan?

Terminsavgiften är 520 kronor per termin för individuella lektioner. Då ingår också undervisning en gång i veckan med ensemble/orkester. Gruppundervisning kostar 300 kronor per termin och person. Individuella lektioner för elever äldre än 19 år kostar 1250 kronor per termin. Avgiften betalas för hel termin, även om eleven deltar oregelbundet i undervisningen eller slutar.

Terminstider

Kulturskolan följer samma terminstider och lov som grundskolan men studiedagarna kan variera. Vi garanterar att alla elever under 19 år erbjuds 26 lektioner under läsåret.

Lektioner för vuxna

I mån av plats erbjuds elever äldre än 19 år individuell undervisning. De eleverna tas in om det finns platser kvar efter att alla elever yngre än 19 år blivit schemalagda. Intagna vuxenelever har garanterad plats endast en termin i taget då kulturskolan både inför höst- och vårtermin ser över kön och tar in nya elever under 19 år. Vuxenplatserna släpps den 8 september för höstterminen och 8 februari för vårterminen.

Prövotid

Alla förutsätts spela under hela terminer. Vi har ingen prövotid då vi vet att det tar tid att testa ett instrument ordentligt.

Avanmälan

Uppsägning av plats i kulturskolan och hyra av instrument görs via e-post kulturskolan@oskarshamn.se. Har inte avanmälan skickats in före terminsstart debiteras terminsavgiften, om det inte föreligger synnerliga skäl.