Om Kulturskolan

Illustration med två videokameror med texten Kulturskolan Oskarshamn mellan.

Välkommen till Kulturskolan Oskarshamn

Kulturskolan Oskarshamn vill vara med och utveckla dig och ditt intresse för att skapa på olika sätt. Genom undervisning individuellt eller i små grupper samt ensemble eller körmedverkan vill vi, så långt som möjligt, försöka utveckla varje elev efter hans/hennes förutsättningar.

Vi finns i musikhuset på Oscarsgymnasiet och på Kulturhuset men vi har även verksamhet på våra grundskolor.

Kulturskolan Oskarshamn har fått pengar från Statens Kulturråd för att utöka verksamheten med nya konstuttryck och kurser. Därför erbjuder vi kurser i form av dans, film och slöjd.

Man kan tidigast börja spela instrument på Kulturskolan när man börjat i årskurs två i grundskolan. Dans kan man börja från 6 års ålder.

Läs mer om kurserna under Ämnen och kurser.