Finans

Historia

Oskarshamns kommuns finansiella tillgångar är med kommunala mått mätt av betydande storlek. Bakgrunden till detta är att Oskarshamns stad sålde ett kraftverk i Finsjö och tog betalt i Sydkraftsaktier. Dessa aktier såldes sedan 1997, 1999 samt 2001 och genererade sammanlagt en realisationsvinst om cirka 1,8 miljarder kronor.

Avkastning

Finansverksamheten bidrar årligen med cirka 30 miljoner kronor till den kommunala driftbudgeten eftersom kommunens nettokostnader överstiger skatteintäkter och statsbidrag med motsvarande belopp. Målsättningen är att kommunens beroende av avkastningen på finansiella placeringar ska minska framöver och att avkastningen istället återinvesteras i nya aktie- och räntebärande produkter.

Finanspolicy

Kommunens finanspolicy, riktlinjer och tillämpningsanvisningar fastställdes under år 2011.