Bolag och stiftelser

Koncernen Oskarshamns kommun består av förvaltningsorganisationen samt bolag och stiftelser i vilka kommunen bestämmer eller har ett väsentligt inflytande. I bolag definieras detta som lägst 20 % av aktiernas totala röstvärde. Beträffande stiftelser ingår dessa på grund av att kommunen utser huvuddelen av styrelseledamöterna.

Koncernen Oskarshamns kommun består av följande bolag och stiftelser