Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet

Under kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet ryms förutom kansliet även säkerhetsavdelningen och en utvecklingsenhet med strategiskt arbete kring hållbarhet, mark-och exploatering samt landsbygdsfrågorna.

Kansliet ger stöd och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, kommundirektör, förvaltningar och allmänhet. Det innebär att vi skickar kallelser, skriver protokoll och tar fram samt sammanställer de uppgifter som till exempel kommunstyrelsen behöver för att fatta beslut i ett ärende. Vi tar också hand om den post som är ställd till kommunen.

Säkerhetsfrågorna är viktiga för en kommun och avdelningen ger stöd till kommunens nämnder och förvaltningar i säkerhetskyddsfrågor, sekretess och GDPR. Avdelningen håller även i krisledningsarbetet och kommunens risk- och sårbarhetsplan.

Utvecklingsenheten jobbar strategiskt, både internt och externt, med hållbar utveckling i flera dimensioner för att nå uppsatta lokala och globala mål. Arbetet är också kopplat till frågor om mark, etableringar och infrastruktur samt de för kommunen viktigt landsbygdsfrågorna.

Kontakta oss
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Tfn: 0491-880 00