Kommunala råd

De kommunala råden har flera funktioner. Här har olika grupper och organisationer möjlighet att påverka och göra sin röst hörd inom sitt intresseområde. Råden funktion är även att ge vägledning för politiker när de fattar beslut.

I Oskarshamns kommun finns fem olika råd. De är pensionärsrådet, brottsförebyggande rådet, folkhälsorådet, kommunala rådet för tillgänglighet och ungdomsrådet.