Arbetsmarknadsenheten

Vi arbetar övergripande på flera sätt för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med blivande och framtida arbetskraft – via vägledning till jobb för ungdomarna.

Vi fokuserar på arbetsgivarnas behov av arbetskraft – både på kort och lång sikt.

För att kunna göra detta samarbetar och samverkar arbetsmarknadsenheten med flera aktörer – Arbetsförmedlingen, socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, Lernia, Svenskt näringsliv, Försäkringskassan, andra kommuner med flera.

Detta är våra verksamheter

  • Etableringsvägledare ger vägledning och service till nyanlända kommuninvånare som har anvisats en bosättning i kommunen genom Migrationsverket eller som har valt att på egen hand bosätta sig i kommunen.
  • Offentligt skyddad anställning (OSA) är en arbetsmarknadsåtgärd i samarbete mellan Oskarshamns kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetslösa personer över 18 år som har någon form av generell specifik kognitiv funktionsnedsättning samt skadligt bruk eller beroende och/eller som på grund av långvarig psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet.
  • Extratjänster –  hos offentliga verksamheter (läs mer hos Arbetsförmedlingen).
  • Växla försörjningsstöd till jobb – Kommunen erbjuder, via Arbetsmarknadsenheten, personer en anställning på kommunala arbetsplatser under ett år och växlar försörjningsstödet till lön. 
  • Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–20 år
  • Vägknuten – en insats inom Samordningsförbundet för människor i behov av samverkan mellan myndigheter
  • Miljöhuset Återbruk

Vill du träffa oss?

Du når oss genom att besöka oss på Bryggaregatan 1 (våning 3), via telefon 0491-886 40 eller via mejl arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se.

Kontakt
Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0491-886 40
Besöksadress:
Bryggaregatan 1, våning 3
Oskarshamn