Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Ledamöter

S   Andreas Erlandsson
M  Lucas Lodge
SD Leif Axelsson
S    Anton Sejnehed
KD Ingemar Lennartson
V    Fredrik Jonasson
M   Rolf Lindström

Ersättare

Marie Holmgren
Johanna Wyckman
Robin Hanzl
S   Yvonne Bergvall
Ann-Charlotte Pernius Thörnwall

Ordförande: Andreas Erlandsson (S) Telefon: 0491-889 52
1:e vice ordförande: Lucas Lodge (M) Telefon: 0491-76 47 51
2:e vice ordförande: Leif Axelsson (SD) Telefon: 0491-76 47 46

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT)

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) har i uppgift att bereda ärenden inom näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet som ska tas upp i kommunstyrelsen. Vissa av ärendena beslutas direkt i utskottet.

Ledamöter

M  Lucas Lodge
S   Andreas Erlandsson
SD Leif Axelsson
S    Anton Sejnehed
KD Ingemar Lennartson
V    Fredrik Jonasson
M   Rolf Lindström

Ersättare

Marie Holmgren
Johanna Wyckman
Robin Hanzl
S   Yvonne Bergvall
Ann-Charlotte Pernius Thörnwall

Ordförande: Lucas Lodge (M) Telefon: 0491-76 47 51
1:e vice ordförande:  Andreas Erlandsson (S) Telefon: 0491-889 52
2:e vice ordförande: Leif Axelsson (SD) Telefon: 0491-76 47 46