Protokoll kommunstyrelsen

Här hittar du protokoll från kommunstyrelsen (KS).

På oskarshamn.se publicerar vi protokoll från de senaste 5 åren (innevarande året medräknat). För äldre protokoll kontakta kommunarkivet.