Tekniska kontoret

Tekniska kontoret har cirka 250 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar; gatuavdelningen, fastighetsavdelningen, VA-avdelningen samt kost- och städavdelningen. Avdelningarna servas av en stab i frågor som rör ekonomi, information och personalfrågor. 

Tekniska kontoret ser till att gator, gångbanor och cykelvägar är väl underhållna och framkomliga årets alla dagar, att parker och planteringar är vackra och välskötta samt att såväl barn som äldre dels har tillgång till ändamålsenliga och välstädade lokaler, dels serveras god och näringsrik mat. Vi ser även till att det finns rent vatten i kranen och tar hand om använt vatten på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

Tekniska kontoret ansvarar även för kommunens fastigheter samt ansvarar för en rad pågående eller nyligen genomförda byggprojekt.

Har du frågor som rör avfall och återvinning, så hänvisar vi till Kretslopp Sydost, www.kretsloppsydost.se.

Kontakt
Richard Bergquist
Förvaltningschef
Telefon: 0491-880 00