Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar för utbildning, kultur- och fritid. Förvaltningen ska se till att dessa verksamheter bedrivs enligt lagar, förordningar och andra bestämmelser samt följer nationella mål och riklinjer som Oskarshamns kommunfullmäktige bestämt.

Vidare ska förvaltningen bidra till livsglädje och en utvecklad demokrati genom att stimulera till ett aktivit medborgarskap, skapa positiva mötesplatser, främja en god folkhälsa och bidra till det livslånga lärandet. Alla ska ges möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att delta i och ta del av olika former av kultur- och fritidsverksamhet samt utbildning.

Här har vi beskrivit Bildningsnämndens och Bildningsförvaltningens uppdrag.

Kontakt
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Förvaltningschef
Telefon: 0491-880 00