Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län

Kommunerna i Kalmar län samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Kalmar är värdkommun för den gemensamma nämnden och arbetsgivare för personal vid två hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik.

Protokoll från hjälpmedelsnämnden (Kalmar kommuns webbplats)