Socialförvaltningen

Vår organisation

Socialförvaltningen är en personaltät förvaltning med cirka 1050 anställda. Med det är vi en av de större arbetsplatserna i kommunen. En stor del av verksamheten pågår dygnet runt alla dagar på året. Förvaltningen indelas i fyra områden och leds av förvaltningschef och fyra områdeschefer.

Förvaltningens fyra områden är:

  • Äldreomsorg (ÄO)
  • Individ- och familjeomsorg (IFO)
  • Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
  • Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF)

Uppdrag

Socialförvaltningens uppdrag vänder sig till personer som av olika anledningar inte klarar vardagen utan extra insatser. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar.

Gemensamt för alla verksamheter i förvaltningen är att arbetet bygger på möten med människor.