Valnämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt i enlighet med gällande vallag.

I Oskarshamns kommun består nämnden av 5 ledamöter och 5 ersättare, vilka utses av kommunfullmäktige. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen, och har hela ansvaret för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.