Krisinformation till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är information till allmänheten viktig. Det är kommunens ansvar att samordna och sprida informationen. 

Vid en större händelse kommer information att spridas på något eller flera av följande sätt:

  • Kommunens webbplats
  • Kommunens facebooksida 
  • Sveriges Radio P4 Kalmar
  • Informationsnumret 113 13
  • Kommunens servicecenter
  • Muntligt eller med hjälp av flygblad på de servicepunkter som kan komma att upprättas vid en större händelse
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som sänds via radio och tv. Det kan också kompletteras med signalen för utomhusvarning.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av farligt ämne. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • lyssna på TV och radio
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.