Krisstöd, Posom

Om du har behov av stöd när det inträffat något som är en kris för dig är de som är närmast dig viktigast. Ibland behöver samhället hjälpa till.

Den egna familjen och nära vänner är det viktigaste stödet när någon befinner sig i kris, både just när det hänt och på lång sikt, när vardagen tar vid. Men ofta har man också behov av att träffa och tala med andra.

Professionell hjälp

Det tar tid att komma igenom en svår händelse. Du som känner behov av professionellt stöd för att orka bearbeta det som hänt, kan även vända dig till din vårdcentral, eller om du har andra naturliga kontakter inom vården. Du kan alltid ringa till 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller gå in på deras webbplats 1177.se för att få hjälp att hitta rätt stöd och vård eller få möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner. 

Ideella organisationer som erbjuder hjälp

Barn som behöver någon utomstående att tala med, kan ringa Barnens hjälptelefon (BRIS) på 116 111. Jourhavande präst kan nås via SOS Alarm 112.

Posom, psykiskt och socialt omhändertagande

Kommunen samordnar samhällets krisstöd vid händelser med många drabbade. De som finns omkring den som drabbas av en olycka eller annan kris är absolut viktigast. I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då används kommunens så kallade Posom-organisation. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Posom-organisationen aktiveras genom TiB (tjänsteman i beredskap) genom att man kontaktar SOS Alarm på telefonnummer 112.