Samhällets krisberedskap

Samhällets samlade krisberedskap består dels av samhällets insats, och dels av invånarnas egen förmåga att hantera påfrestningar.

Kommunen har, tillsammans med andra aktörer, ett ansvar för att viktiga funktioner i samhället fungerar även vid svåra påfrestningar. Det handlar om till exempel ambulans, polis, räddningstjänst, omvårdnad, skola och infrastruktur. 

Du själv har ansvar för din egen beredskap

Vid stora påfrestningar i samhället kan kommunen och andra samhällsaktörer behöva hjälp från invånarna. Det finns flera organisationer som samlar intresserade medmänniskor som vill vara med och hjälpa till. Ett sätt att engagera sig är genom så kallade frivilliga resursgruppen (FRG). Om du är intresserad kan du läsa mer om frivilliga resursgruppen på Civilförsvarsförbundets webbplats.

Kontakt
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Telefon: 0491-880 00