Övriga ersättningar och tillägg

Har du exempelvis nedsatt arbetsförmåga kan du ansöka om aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg. Du kan läsa om du är berättigad och hur du ansöker om olika ersättningar och tillägg hos bland annat Försäkringskassan  och Pensionsmyndigheten.