Norra skolan

Välkommen till vår skola.

Norra skolan ligger i norra delan av Oskarshamn i närheten av hamnområdet. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. 

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Fritidshem på Norra skolan

På skolan finns det fyra fritidshems avdelningar. Tärnan och Viggen är för de yngre - förskoleklass och åk 1 medan Ejdern och Hägern är för de äldre - åk 2 och uppåt.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Planen innehåller en beskrivning av Norra skolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss

Norra skolan
Tfn: 0491-884 60
Besöksadress:
Jungnergatan 9
572 32 Oskarshamn
Norra skolans fritidshem - Ejdern
Tfn: 0491-76 49 17, 0491-76 49 00
Besöksadress:
Länsmannsängen 6
Norra skolans fritidshem - Hägern
Tfn: 0491- 76 49 25, 0491-76 49 18
Besöksadress:
Hemvägen 6
Norra skolans fritidshem - Tärnan
Tfn: 0491-887 19, 0491-76 49 27
Norra skolans fritidshem - Viggen
Tfn: 0491-76 49 21, 0491-76 44 71
Thomas Hall
Rektor Norra skolan
Tfn: 0491-880 00
vakant
Biträdande rektor
Tfn: 0491-880 00